"Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. " Az ember Isten nélkül csak önmagát szereti.Az önön szükségletei, vágyai hajtják. Félti ugyan családját, de nem menne értük tűzbe,ha igen legfeljebb azért, hogy ne keljen a veszteség fájdalmát, szenvedését megélnie.Megkeményített szívében nincs más csak üzlet. Azért tűr el dolgokat, mert magát kíméli általa,de keresi a kimenekedés útját.Sokszor még úgy is, hogy azokat hagyja cserben, akik szeretik öt. Tisztázni csak a maga érdekében hajlandó dolgokat, amikor róla van szó bezárja a fülét és elzárja a beszélgetés fonalát.Nem látja, milyen csapdában van. A Sátán láthatatlan kötelei veszik körbe. Elhiteti vele, hogy szabad, de közben mind szorosabbra és szorosabbra fűzi a gyilkos szálakat. a nagy hitető még azt is elhiteti, hogy neki van igaza, hogy önmaga helyett másokat tegyen felelőssé.Amikor meglátja mennyire kifosztott, akkor is azt hiszi, hogy mások rabolták meg őt és mások hagyták el, nem látja a saját felelőségét, pedig közben minden szétzúz maga körül, mint egy engedelmes rabszolga. Azt mondja az Úr Jézus: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 45. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. "Ján.8.44.45 Ne tévedj el e világ fejedelme csapdájában vagy, ha minden romokban van körülötted és nem látod a magad bűneit,a bűn csapdájában vagy! Mert azt mondja az Ú, hogy gyümölcseiről ismerni meg kik az Úr gyermekei és kik azok akik e világ fejedelmének gyermekei.A világ fiai a test cselekedeteinek engednek. Isten gyermekei a Lélek cselekedeteit követik. "A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, 21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. 22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. "Gal.5.19-22. " De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. "Gal.5.22. Ha csapdában vagy és már nem bírod tovább, hogy a szíved kő és azt hiszed senki nem szeret és Te sem tudsz szeretni, és az Úr szántja a Te szíved a nyomorúságok által. Tudd, hogy van szabadulás!Isten szeret! "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. "I.Ján.1.9.

Címkék: vagy szeretet szabad rabság hiszed