A béred:félelem, depresszió Olyan sok embert ismerek, akik elmenekülnek a gondok a problémák elöl. Ahogyan mondani szokták, besokallnak. Különösen férfi betegség ez, így ez oka annak is , hogy a templomok tele vannak asszonyokkal,akik azt tapasztalják, hogy életük súlyos terheit nem tudják másként megoldani, mint úgy hogy terheiket ráteszik Krisztus válára. Életünk nagy nyomorúságait ha magunk akarjuk megoldani akkor vagy beleroskadunk, vagy átadjuk másoknak. Ó erős férfiak akiket Isten arra teremtett, hogy családjaikat előtte hordozzák. Nézd hogy menekülnek a terhek elöl! Inkább átadják asszonyaiknak és ők máshová menekülnek. Más nőkhöz, vagy olyan szerekhez, szenvedélyekhez, amelyek eltompítják érzékeiket.Nem képesek megélni problémáikat és hordozni terheiket, mert menekülnek az elöl az Isten elöl, akinek van hatalma terhükön könnyíteni, mert egyébként szembe kellene nézniük bűneikkel , azzal az Úrral aki szent és tiszta. Olyan szomorú, hogy ma egyre több asszonytársam is ezt a menekülést választja,de nagy részüket némikép visszatartja az anyaság szoros köteléke. Milyen szomorú, csupán annyi lenne, hogy odaborulnak az értük is szenvedést vállaló Krisztus keresztje elé és gyógyulás lenne életükben.Öröm és remény a lelkiismeretük elöl való örökös bújkálás helyett.Inkább megkeményednek, mint, hogy vállalják a bűnbánat könnyit! Apák akik inkább megterhelik fiaikat és lányaikat is, mert annyira gőgösek,mint hogy odamenjenek a bűnöket megbocsátó Isten elé. "Vessed az Úrra a te terhedet" (Zsolt 55,23). Gondolkodj/Le vagy rá?/

Címkék: depresszió félelem