"A sikeres meggyőzés négy fő tényezője:

 1. A kommunikátor
  Minél megbízhatóbb a forrás (szakértelem, hitelesség), annál meggyőzőbb a közlés.
  A kognitív válasz elméletek szerint, ha a kommunikátort főleg periférikus ingerek jellemzik, akkor az ingerek abban az esetben hatnak legjobban a meggyőzés sikerességére, ha nincs kellő motiváció, vagy kapacitás az információ alapos feldolgozására.
   
 2. Az üzenet
  Az üzenet lényegi tartalma akkor van a legnagyobb hatással a meggyőzés eredményességére, ha van kellő motiváció és kapacitás a kognitív munkára. A személyes érdekeltség teremthet például ilyen feltételeket.
  Zajonc ismerősségi hatásnak nevezte el azt a folyamatot, amikor egy információ (vagy sláger) a sok ismétlés által egyre kedvesebb lesz számunkra. Azonban egy idő után telítődünk és a további ismétlés elutasításhoz vezet.
  Egyoldalú meggyőzésről akkor beszélünk, mikor az érvelés csak olyan érveket sorol fel, amik az álláspontot támogatják. A bizonytalan emberek így nem győzhetők meg, mert bennük ellenérvek is megfogalmazódnak. A kétoldalú meggyőzés viszont már tartalmazza a támogató érvek felsorolása mellett a lehetséges ellenérvek cáfolatát is.
  McGuire arra hívja fel a figyelmet beoltáselméletében, hogy aki még soha nem volt kitéve ellenérveknek, azt egy erős "támadás" könnyen eltántoríthatja álláspontjától.
  Az érveken és ellenérveken kívül az érzelmeket, vagy a motivációt is figyelembe kell venni, mert ha valakinek például káros szenvedélye van, akkor a szorongás csökkentése érdekében könnyen lekicsinyelheti az őt fenyegető veszélyt. Ezért a kognitív disszonancia kialakulásának elkerülése végett nem érdemes erős szorongást kelteni az emberekben ha valamilyen káros dologról szeretnénk őket leszoktatni, hasznosabb, ha a szokás elhagyásához vezethető lehetőségeket mutatjuk meg nekik.
   
 3. A hallgatóság
  A hallgatóság motiváltsága, és kognitív kapacitása hatással van a meggyőzés eredményességére, a személyes érdekeltség növelése pedig elősegíti a központi úti feldolgozást.
   
 4. A csatorna
  A meggyőzésnek egyre több formája van, történhet újságokon, rádió- és tévéműsorokon, vagy Interneten stb. keresztül.

IX. Konform viselkedés

Akkor beszélünk konform viselkedésről, mikor az egyén csak azért fogad el egy nézetet, vagy viselkedést, mert nem akar szembeszegülni a csoporttal. (a könyvben nézzétek át Sherifnek az autokinetikus effektussal kapcsolatos vizsgálatát és Asch vonalhosszúság-becslés vizsgálatát!)
Deutsch és Gerald szerint azért igazodnak a többség véleményéhez az emberek, hogy elfogadják őket a többiek (normatív társas hatás), vagy azért, mert elfogadja a személy, hogy a többiek ítélete esetleg helyénvalóbb, mint a sajátja (informatív társas hatás).
A konformitás gyengébb akkor, ha a csoportban nem teljesen egységesek a vélemények és a csoport nyomása a konformitás irányába annál erősebb, minél nagyobb a csoporton belüli összetartás. A csoport akkor befolyásolja erősen a tagjait, ha azok ragaszkodnak hozzá.
 

 

Engedelmesség
Milgram vizsgálatában bizonyította, hogy a tekintély parancsára az emberek 65%-a hajlandó volt halálos nagyságú áramütést adni egy ártatlan másiknak. Akkor adták a leggyengébb áramütést, ha egy szobában voltak az áldozattal és látták/hallották annak reakcióit az áramütésekre (beépített emberek voltak), valamint a jelenlevő társak viselkedése is befolyásolta a kísérleti személy engedelmeskedését. "

www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/19het/pszicho/pszicho19.html - 18k -

Ez csupán egy csipetnyi abból a halmazból, ahogyan az emberi visselkedést tanulmányozva emberekkel kísérleteznek, embereket manipulálnak tudósok. A pszichológia "veszélyes "tudomány mert elsősorban az emberi viselkedést kutatva saját ill. bizonyos csoport céljára akar eredményeket produkálni. Valódi gyógymódot nem tud felkínálni az emberi problémákra. Megmagyarázni pedig mindent megmagyaráz, ahogyan az érdekek diktálják.Amerikában a hamburger reklámokat elrejtették a filmkockákba és így manipuláltak embereket. Nem tűnik fel, hogy a sok erotika és trágár kép, mit is rejt  magában? Vagy a politika színpadán levő  pártok, hogyan próbálnak meg befolyásolni embereket? Szükség  van az ember számára biztonságra,  mert egyébként elveszíti a lelki egyensúlyát. Ma az ember számára mindan csupa bizonytalanság,ennek félelmével kell naponta megküzdeni.Honnan van az a sok lelki, depresziós beteg ember, Az a sok produkált tünet és az a sok kényszeres, pót cselekvés, Honnan van az a sok rosszindulat? Az a széthúzás, a sok gyűlöletes cselekedet, Miért hullanak szét házasságok és miért kedveltek a "példaként"tartott "sztárocskák" magánéleti titkai?Miért követendő,a szexualitás fűvel és fával?a férfiasság mértéke nem a munka és az, hogy támaszt nyújt a család számára, hanem, hogyan bírja "férfi erővel"? De a munka a hűség az nem férfi erő? Az erő ahhoz kell,amihez nem kell erő? Milyen ostoba is az ember!!!Hát Téged???Manipuláltak már??? Vagy egy kisebbséghez tartozol, akikről ezek a szerencsétlenek azt mondják,ostoba, de te tudod, mennyire szerencsétlenek ők. Azt hiszik élnek, pedig halálban van a lelkük.

Az Istenbe vetett hit, az a bizonyosság amely felülemelkedik az emberi manipulációkon. Lehet kérni a hit ajándékát Istentől. Mert bizony nem azé aki akarja és nem azé aki fut, hanem a könyörülő Istené írja az Úr igéje a Bibliában. Tedd próbára, kérd, hogy jelentse ki magát a Te életedben is.Mert azt mondja :

 

"János Apostol I. levele 1. rész
  1. A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. 
  2. (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) 
  3. A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
  4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. 
  5. És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
  6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.
  7. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
  8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
  9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 
  10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. "

Ezt az a tanítvány írta, aki ott volt a keresztre feszítésnél ,és látta a feltámadottat.