Michelangelo Merisi da Caravaggio: Hitetlen Tamás

                                  

                                       Az Isten szeretet

 

     Itt áll Önök előtt egy bűnös ember, aki mégis igaz, mert az Úr igaza, mert megigazíttatta. Kigyógyultam az én jóságomból. Úgy éltem az életem, hogy engedelmes jó gyermekként és tisztességes, Isten parancsolatait betartó felnőttként azt hittem jó úton járok, azt hittem be tudom tartani a betarthatatlant. Minden nap imádkoztam, hordoztam a terheket, amelyeket Isten rám helyezett, nem kérdeztem, hogy mi miért van, elfogadtam. Ám egy napon a fiam azt mondta, szeretne beiratkozni a hittanra, és akkor valami történt bennem. Ez a „jó” szív megnyílt és belé hatolt az Isteni szeretet, amelyet akkor lát meg az ember, amikor az Úr megláttatja. Patakokban folyt a könnyem. Minden mulasztásom elém, hozta az Úr, s közben megmutatta, mennyire szeret. Nem vágott fejbe, csupán ebben a mennyei fényben megláthattam, hogy mennyire bűnös és nyomorult vagyok, és mennyi mulasztás terhel, és mégis Isten szeret engem és az enyéim. Attól a pillanattól kezdve már nem akartam e nélkül a szeretet nélkül élni. Olyan mérhetetlen öröm töltött el , amelyet nem lehet szavakban kifejezni.

      Megláttam mulasztásaim, hogy gyermekeim nem neveltem Isten szeretetére és Isten ismeretére, bár én így nőttem fel.

Isten bűneim, megbocsátotta, de nem törölte el a bűn következményeit. Ez is az Ő hatalmas szeretete, mert meg akarta láttatni milyen nélküle az ember. Azt mondja az ige: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te mind a te házad népe.”Ap.csel.16. 31.Ugyan a fiam  használta eszköznek a megtérésemhez, de bűneink következménye az Ő életében is meglátszott. Igaz az Úr. A gimnáziumi évei alatt ital, kábítószer, minden megjelent az életében. Isten kereste a férjem is. Én imádkoztam Ő emberi eszközzel próbálkozott. Az Úr lett a győztes. Az unokánk születése észre térítette a fiunk. A lányunk egy tisztességesnek induló kapcsolatból belekerült egy házasságtörésbe. A fiú, akivel járt, párhuzamosan járt mással is , akit miután az áldott állapotba került összeházasodtak, amit másoktól tudott meg a lányom. A kapcsolatot nem szakították meg, de minden az Úr előtt volt, mert oda vittem. Amikor kisbabát várt a lányom ettől a férfitől megértettem, hogy Isten parancsolatainak nem lehet félig- meddig engedelmeskedni, csak teljes szívből. Aki  modern keresztyén 2009-ben az   csaló és hazudik magának és másoknak is. Amit Isten bűnnek mondott az ma is bűn. Így van az, hogy a templomba járunk, megvalljuk bűneinket, de nem engedelmeskedünk az Úrnak. Megalázott az Úr, de a szeretete nem múlt el. Adott a lányomnak egy társat és apát a kis unokámnak. Mert a gyermek Isten ajándéka, de a zűrzavar, amit teremtünk magunk körül, az a mi bűnünk következménye. Nem múlik el nyom nélkül gyermekeink életéből, és ott marad unokáink életében is. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy Isten igazságát és szeretetét megláthassuk. A csoda, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lehajol a bűnös emberhez. A csoda az Úr Jézus maga. Aki azt mondja:

 

   „Én vagyok az út az igazság és az élet” /Ján. 14. 6./Ő az ajtó, akin át az Atyához juthatunk. Isten nemcsak megment, újjá tesz, hanem tanít is életünk körülményein keresztül. Beletesz az Ő izzó kemencéjébe, de soha nem hagy magunkra. „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. „/Zsid.13. 5./Isten beszél gyermekeivel:

 

 Nem hagyott el akkor sem, amikor a férjem a betegségem alatt elhagyott. „Átkozott, aki emberben bízik”. Jer. 17. 5. De megtanította velem  és gyermekeimmel is tanítja ez által, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza! Istennél nincs válás, csak az ember keményszívűsége miatt engedte meg a Mózesi törvény, de azt mondja az Úr: „Gyűlölöm az elválást.” Mal. 2. 17. Istennek van hatalma a házasságokat és az elrontott életeket is meggyógyítani. De a felelősség a miénk. Engedelmesek vagyunk – e?

     Tanít az Úr akkor is megbocsátani, ha nem kérnek bocsánatot, akkor is szeretni, ha nem szeretnek. Ezt az ember nem tudja önmagától, csak Isten Szent Lelke által. Megértettem az Istennek való engedelmességben nincs megalkuvás, mert abban a pillanatban támad e világ fejedelme. Nem nézhetem a mások bűneit, mert nekem a saját életemmel kell majd Isten színe előtt megállanom. Amíg tart az életem addig van lehetőségem rá. Van egy ének: ”Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. „Dicsősség Istennek ezért a megmagyarázhatatlan és érthetetlen szeretetéért, a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztusért, az Ő értem és értetek kiontott véréért.

 

 

„Boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.”Zsolt. 32. 1-2