"Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek;"II.Móz.14.13.

Körülzártak! Voltál már ilyen helyzetben?Elöl a tenger, életed minden problémája gondja, baja, hátul a családod és az önmagad bűne és minden elveszettnek , hiába valónak tűnik, értelmetlennek. Az Úrhoz kiáltunk, de mintha nem hallaná a mi kiáltásunkat. S akkor megszólal bennünk a kísértő hangja :

"Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból? "II.Móz. 14.12.

Minek a hit, ha nyomorultabbak vagyunk, mint  ott a rabság földjén?Hol van az Úr? Hol az Ő szabadítása? S akkor megszólal az Úr, nem holnap, hanem most, ma szabadít meg. Nem zúzza porrá engedetlen népét, pedig láthatták már Isten csodáit, a tíz csapás bemelegítő volt, de mégis a félelem és a hitetlenség az Úr a nép életében. A Te életedben mi az Úr ? A Te életedben ki az Úr? Az egyiptomiak jól felszerelt hadsereggel  harci szekereikkel  mennek utánuk. Hát nem jogos a félelem, Nézd csak meg a házasságtörőket a tolvajokat, milyen harci szekereik vannak és a szenvedők pedig könnyek és nyomorúságok között. De.......

   "Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek;      mert a mely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok.
  14. Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek. "II. Móz.14.13-15.

Azt mondja az Úr, Te ne csináálj semmit. Ne védd meg az érdekeid. Ezt majd megteszi Ő, helyetted. Majd Ő megszabadít. Nem adja másnak az Ő dicsősségét. Ő hadakozik népéért.Elhagytak? Becsaptak? Megbántottak? Ne félj! Majd az Úr Ő harcol érted

".És megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Faraó által, az ő szekerei és lovasai által. " II.Móz.14. 18.

Tudod mi történt?

 "21. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.
  22. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.
  23. Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe.
  24. És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát.
  25. És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.
II.Móz.14.21-25.

Teérted is így nyújtja majd ki a kezét, lehet már  ma. Jaj annak aki nem Isten népével halad, hanem egyiptomiként nyeli el a tenger. Amikor meglátja, hogy itt a vész , nincs tovább menekülése, mert ő lesz bezárva örökre. Elöl a tenger, hátuk mögött pedig az emésztő tűz?

Te kedves olvasó hová tartozol? Egyiptom harci szekereivel mész Isten népe ellen, vagy Isten népéhez tartozol, aki száraz lábbal gázol át az élet tengerén, s aki fölött nincs hatalma az Ő ellenségeinek?Mert az Úr harcol érted?!

Címkék: választás félelem engedelmesség