Alig múlt el október 23. Hosszú ideig tartott, amíg rászántam magam az írásra és felháborodásom alább hagyott.Városunkban ma 2db. 56-os emlékmű van. Vajon  miért? Merült fel bennem a kérdés. Ennyire sok pénze van a városnak? Ennyire fontos ünneppé vált október 23 a rendszerváltás óta?A magyarázat kézenfekvő a városban levő különböző pártok nem akarnak közösséget vállalni egymással. A FIDESZ és az MSZP és az SZDSZ elzárkóznak a radikálisabb jobbiktól.Miért is ez a nagy önérzet?Miféle bűn gyűlölet ez? Miért hiszik a  parlamenti pártok,hogy ők különbek?Milyen jog alapja van egy pártnak bűn és erkölcs kérdésében mértéket adni és elhatárolódni?Milyen jog alapján határolódik el az egyik ember a másiktól és ítél meg bűnt Krisztus nélkül?Ünnepelünk, bulizunk, magunkat különbnek tartjuk a másiknál, mert van munkánk,vagy sok pénzünk van ,vagy talán vezető pozícióttöltünk  be?Mi a mérce?Mindaz ,amit az ember állít fel mérőeszköz gyanánt csalárd és  hamis.Mert mi magunk   vagyunk a mérték . Ahány  ember  annyi féle . Jaj nekünk.Nem származik belőle más,csak könny és fájdalom. Jézus nélkül nincs egység,nincs mérték. Csupán egymásra mutogatás és gőg. Önigazság és hazugság,hazugság. Igazzá válik,hogy vak vezet világtalant és mindketten gödörbe esnek. Tessék megnézni a Bibliában , mert ez nem közmodás,hanem Isten igéje. Semmi nem örök,sem a pénz,sem a pozíció,sem az emberi élet.-Minden erkölcsi igazságot földbe tapos egy újabb erkölcsi igazság,csak Isten igazsága fényében lehet tisztán látni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Címkék: bűn emberi jaj mérték