"1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
  2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
  3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
  4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. "II.Tim.3.1-4

Az este a keresztlányom majd 40 fokos lázzal teljesen elalélt állapotban feküdt betegen,s az anya, aki annak nevezi magát valahol egy másik férfival távol családjától, munkában megrokkant férjétől , gyermekeitől keresi,hajszolja a " boldogságot".Az AIDS világnapján óvszert osztogattak. Persze a gyártók jól járnak vele. Nem kiáltaniuk kellett volna inkább a világba: Maradj a házasságban a szex-el, ne add oda olcsón és hiába magad az élvezeteknek, amelyek nem teszik teljessé az életed, de annál inkább alkalmatlanná tesznek arra, hogy jóban és rosszban kitarts a társad mellett,a családod mellett!Azon gondolkodtam, vajon hányan keresik ma ebben az országban a boldogságot?Testüket és lelküket áruba bocsátva e világ fejedelmének.Hány becsapott, önmagát bölcsnek és okosnak valló ember jár kel a világban azt hiszi, hogy él, pedig halott! Élj a mának!Hallom az éneket.Lehet benne valami, hiszen a holnapot nem tudja az ember.Miért nem azt éneklik: élj ma úgy,hogy minden pillanatod örömteli felkészülés legyen az Úrral való találkozásra. Hát nem látod a jeleket?Te hová tartozol?Miben hiszel? Abban ,hogy valóban megúszod az életet? Vagy abban, hogy egy napon meg kell majd állanod az Úr Isten színe előtt.


 "... mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
  29. És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. "
Jn.5.28.

Címkék: élet halál sex szabadság szerelem házasság