I.Az egyik kisfiúval az iskolában a hittanórán nem tudtam mit kezdeni. Harmadikos, okos értelmes,alig várta , hogy menjek, mégis valami rettenetes módon zavarta az órát. Mintha nem is az a gyermek lenne, akit néhány perce láttam. Azt mondta ez az Isten hülyeség és trágár kifejezésekkel illete azt, akit nem is ismer.Összeszidtam, de hatástalan volt,sőt inkább erőteljesebben romboló.Amikor a többiek elmentek beszélgettünk. Dőlt belőle a gyűlölet, a harag . -Gyülölöm anyát, mert Ő nem vesz nekem semmit.- mondta. -Azt mondja , hogy nincs pénzünk,mert nem tud spórolni.Nem hagy számítógépezni sem mindig puszilgat,amikor azt mondja elég. Apa pedig mindent vesz ,amit én akarok. Gyülölöm a testvérem is,mert nem megy dolgozni.-   Próbáltam védeni az édesanyját,mondván, hogy megszülte,neveli és a javát akarja. De hajthatatlan volt. Kiderült,hogy édesanyja már három éve egyedül neveli, mert az apa elhagyta őket. Az apa,aki ezért az asszonyért elhagyta a családját,feleségét és gyermekeit,most őket is elhagyta.

    II.Az asszony sír. Fogyatékos lett az ikerpárból életben maradt kislánya. Nem tud elmenni dolgozni,mert nem tudja elhelyezni a gyermeket, de a pénzre szüksége lenne,hiszen a fia most ment gimnáziumba és a lánytestvére is tanul.Férje elhagyta,egy másikért.

III. A házaspár most ünnepelte volna a 30. házassági évfordulót. Az asszony súlyos beteg.Talán hetek vannak hátra,de ha jól reagál a gyógyszerre a szervezete, akkor lehetnek évek is.A férfi  nem bírja tovább meglép egymásik nővel, aki épen haldokló férjét csalja meg vele.A beteg feleség pedig tovább hordozza családja terhét és a súlyos anyagi terheket.

Nem rettenetes?Nincs a bűnök megítélése? Nincs vágy a jó és tiszta felé?Milyen társadalomban élünk? Milyen emberek vagyunk. Szó nélkül nézzük, hogy milyen erkölcsi fefrtőbe sűllyedünk és még csak nem is kiáltunk. Mint a marhák megyünk a vágóhídra és közben mindent tönkre megy körülöttünk.   

Azt mondja Isten igéje,hogy:

 "...mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
  6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. II.Móz.20.5-7

 

Hol van felelőssége ma a családapáknak?Testi vágyaik kielégítése fontosabb,mint a család?Gyermekeik felnevelése?A férfiak felelőssége ezerszeres azért,mert ez a világ ott tart, ahol tart. Minden nyomorúság, fájdalom okozói azok a testi gondolkodású féfiak,akik életének központi része az önmaguk számára való öröm szerzés.Gyermekek sírnak és kiáltanak. Szívet szaggató fájdalom kiáltással,de a bűn miatt megkeményedett szívűek nem hallják meg a jaj kiáltásokat. Jaj neked népem, jaj neked nemzetem,jaj nektek férfiak, akik családotok helyett idegen asszonyok szoknyáját kergetitek!

Azt mondja az ige:

 "7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet."Gal.6.8."

 

Mert nem tévedés a bűn zsoldja a halál. Micsoda vakság ,hogy nem látja ez a nemzedék és nem érzi a halál szelét.Itt az ideje, hogy minden pedagógus aki kiszolgálta a szocializmust, Isten és erkölcsi tartás nélkül nevelt gyermekeket, és minden anya és apa,aki liberálisan kezelte a családi életre nevelést és a szexualitást, bűnbánattal melleit verve boruljon oda Isten lábai elé.Reménytelenségbe kergetjük unokáinkat, halálra neveltünk nemzedékeket. Az Isten bocsássa meg nekünk.Mostanában kezdem érteni mit  mondott az Úr Jézus:

 "35. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
  36. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
  37. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. 
  
38. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. 
  
39. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
  40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
  41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. "Mt.24.35-41
 

De van kiút. Van menekülés.

"8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
  9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. "I.Ján.1.8-9

 

 http://www.youtube.com/watch?v=JIxcS79iavE

  

Címkék: politika szex pornó egészség test szerelem lélek prosti bűn