A boldogsághoz ennyi elég?Valyon elég az ember boldogságához a sex önmagában?Hiszen ezt sugalják a reklámok. Ennyi elég. Közben nem veszi észre az ember, hogy nem hagyják szépen megöregedni ,az elmúlásban is Istent dicsőíteni mindenért, amit egész életében megkapott, hanem folyton azt sugalják a reklámokon keresztül :még , még, még ne hagyd abba van még tovább, s közben az ember abba pusztul bele testileg és lekileg egyaránt,hogy bele kerülvén ebbe az ördögi körbe mindenáron  azt akarja csinálni , úgy akar élni, mint ifjú korában és közben nem veszi észre, hogy élete egy nyugalmas és szép idejétől fosztja meg magát és nem tud változtatni rajta, nem veszi észre,hogy az örök élet, nem a gyógyszerekben , nem az orvosok kezében van, hanem az élő Isten kezében, mire rájön, már késő,mert megrablottá és kifosztottá válik, azzá teszi utódait is.

"... és Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
  7. Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
  8. Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! 
 "Ézs.40.6-8 

Címkék: sex boldogság potemix