Ma két áhítatot olvastam! Két különböző, de egy dologban összecseng, bizonyára nem véletlen!Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe!

 

"És ő kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét a vízbe, hogy hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban." Lukács 16,24 A gazdag egy szabályos megtérést élt át. Imádkozik! Nem tudjuk, addig imádkozott-e? Könyörög, kegyelmet kér. Mondtad-e már az Úrnak, hogy könyörülj rajtam? Nem testi bajaidban, sorsod eseményei közben, hanem a lelked dolgában kértél-e már kegyelmet? Kegyelmet akkor kérek, amikor végem van. A gazdag imájában kegyelmet kért. Ábrahámnak mondja: én már nem tudok, de küldd el Lázárt, tegyen bizonyságot az enyéimnek. A megtérés komoly feltétele a mentő szeretet a másik ember felé. A gazdag a pokolban ráébredt: van öt testvérem! Komoly kérdése, hogy mi lesz velük. Ők is ide jutnak? Aki elfogadta Jézust, abban ég a bizonyságtevő, mentő szeretet, mindenkinek mondani, hogy el ne vesszenek, hogy a gyötrelem helyére ne jussanak. A kérdés, megtérsz-e, amikor még nem látsz, amikor még úgy néz ki, hogy minden bolondság, nincs is kárhozat. Az üdvösség döntő mondata: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz" (Acs 16,31). A Biblia azt mondja: a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott hit. A gazdagnak is késő, hiába kér kegyelmet, hiába szeretne bizonyságot tétetni. Lehet, egyszer a te szád is Úrnak vallja majd Krisztust - csak éppen későn. Mindennek rendelt ideje van. Ha az Úr szerint megtérésednek most van az ideje, el ne múlaszd! Most még a hit időszakában élünk, nem jött még el a látás ideje. A benned lévő vágy hadd vigyen oda a kereszthez, a bűnbocsánathoz, az új élethez. Minden emberi szív Jézust keresi. A tied is!

 

Liza néni igehírdetései

 

Van folytatása is :" mind te, mind a te házadnépe!"u.o. 

 ?...asszony kezére adja az Úr Siserát" (Bír 4,9).
 
   Elég különös ez az igehely, de lehet olyan olvasó, akinek van elég 
hite a megértésére. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő 
csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debora is 
vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony 
harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát, így szerzett 
magának nagyobb dicsősédet, népe ellenségeinek pedig nagyobb szégyent.
   Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban. Engem is. 
Ő olyanokat is tud használni, akikről senki sem gondolná, hogy 
alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az 
asszony, aki megölte Izráel ellenségét, nem valami harcos amazon volt, 
hanem háziasszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki 
sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne 
használhatna fel az Úr akármelyikünket célja elvégzésére? Valaki 
érkezhet ma a te házadhoz is, ahogy Sisera Jáél sátrához ment. A mi 
dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk 
kedvesen, mondjuk el neki Krisztus váltságának drága igazságát, és 
hogy hozzá is szól a hívás: ?Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz!" 
(Csel 16,31). Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy 
keményszívű bűnöst!?
 
Spurgeon :Isten ígéreteinek tárháza

 Van folytatása is: "mind te, mind a te házadnépe!"u.o.

 

Címkék: sex pornó szerelem szív figyelj csalás jaj